dimarts, 28 d’octubre de 2014

divendres, 17 d’octubre de 2014

Vidre i natura


Torre de la Llibertat  // Torre de la Libertad  //  Freedom Tower

New York City